Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 13.01.2003

Kaupunginhallitus
Kokous 13.01.2003 / Pykälä 23


Edellinen asia | Seuraava asia

Kaupunginhallitus § 5 07.01.2003
Kaupunginhallitus § 23 13.01.2003

HALLINTOJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

8/0.022/2003

KHALL § 5

Hallintojohtajan virka on julistettu haettavaksi 02.12.2002. Hakuaika päättyi 02.01.2003. Hakuilmoitus on julkaistu Helsingin Sanomissa ja Kuntalehdessä sekä työhallinnon internetsivuilla. Määräaikaan mennessä saapui 10 hakemusta.

Hakuilmoitus, luettelo ja yhdistelmä hakijoista ovat oheismateriaalina nro 2.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää haastatteluun kutsuttavista ehdokkaista.

Päätös:

Määräaikaan mennessä virkaa hakivat seuraavat 9 hakijaa: hallintotieteiden kandidaatti Kirsi-Tiina Ikonen, hallintotieteiden maisteri Pasi Lievonen, hallintotieteiden maisteri Unto Murto, hallintotieteiden maisteri Juri Nieminen, Markku Parviainen, oikeustieteiden kandidaatti Sakari Timonen, hallintotieteiden maisteri Aki Viitasaari, hallintotieteiden maisteri Antti Vuorikari ja tradenomi Vuokko Öljymäki.

Myöhästyneenä virkaa haki hallintotieteiden kandidaatti Jouko Hyppönen.

13.01.2003 järjestettävään kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen haastatteluun kutsutaan seuraavat 6 hakijaa: Jouko Hyppönen, Kirsi-Tiina Ikonen, Unto Murto, Juri Nieminen, Sakari Timonen ja Aki Viitasaari.

KHALL § 23

Hallintojohtajan virkaa hakeneen hallintotieteiden kandidaatti Jouko Hyppösen hakemus on saapunut hakuajan päättymisen jälkeen.

Faxina lähetetyn hakemuksen saapumisaika on 02.01.2003 klo 15.41: hakuaika päättyi klo 15.00.

Faxin saapumisajankohdan oikeellisuus on tarkistettu mm. keskusteluilla Jouko Hyppösen kanssa ja hänelle on ilmoitettu, ettei häntä hakemuksen myöhästymisen vuoksi voida huomioida hakijana eikä kutsua haastatteluun.

Suomen Kuntaliiton lakimiehen mukaan myöhästyneen hakemuksen hyväksyminen aiheuttaa valitusperusteen.

Esityslistan oheismateriaalina nro 1 on Jouko Hyppösen faxina saapunut hakemus.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Päätetään, että hallintotieteiden kandidaatti Jouko Hyppösen hakemusta ei myöhästymisen vuoksi huomioida eikä häntä kutsuta haastatteluun.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©