Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 13.01.2003

Kaupunginhallitus
Kokous 13.01.2003 / Pykälä 24Kaupunginhallitus § 24 13.01.2003

JOHTAVAN LÄÄKÄRIN (TERVEYSTOIMEN JOHTAJA) VIRAN TÄYTTÄMINEN

40/0.022/2003

KHALL § 24

Terveystoimen johtaja Ilkka Winblad on irtisanoutunut johtavan lääkärin virasta 1.7.2003 alkaen haettuaan varhennettua vanhuuseläkettä. Kertyneiden vuosilomien sekä lisä- ja päivystystyön vapaiden johdosta tosiasiallinen virkatyö päättyy 31.1.2003.

Johtavan lääkärin viran täyttämisestä on neuvoteltu sisäisesti mm. kaupunginhallituksen lääkäritilannetta pohtineen työryhmän sekä valtuustoryhmien toimesta. Virkasäännön, voimassaolevien kelpoisuusehtojen ja neuvottelujen pohjalta on päädytty esittämään, että johtavan lääkärin virka julistetaan julkisesti haettavaksi. Virkasäännön mukaan vakinaiseen virkaan voidaan siirtää vain kelpoisuusehdot täyttävä henkilö. Virkaehtosopimuksen mukaan viran kelpoisuusehtona on erikoislääkärin oikeus yleislääketieteen tai muulla tehtävään soveltuvalla erikoisalalla sekä kokemusta hallinnollisissa tehtävissä.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää julistaa johtavan lääkärin viran julkisesti haettavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©