Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 27.09.2010

Tarkastuslautakunta
Kokous 27.09.2010 / Pykälä 43Tarkastuslautakunta
§ 43
27.09.2010

TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2010 JA RAPORTTI TILINTARKASTUKSESTA

239/00.03.00/2010

TARKLTK § 43

Tilintarkastaja Paula Héllen-Toivanen on laatinut työohjelman tilintarkastuksen suorittamisesta vuodelle 2010.

Suoritetuista tarkastuksista tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan kanssa sovittavalla tavalla.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tilintarkastaja antaa tarkastuslautakunnalle työohjelman vuodelle 2010.

Tarkastuslautakunta keskustelee tilintarkastaja Paula Héllen-Toivasen kanssa tilintarkastuksesta vuodelta 2010 ja muista esille tulevista asioista.

Päätös:

Tilintarkastaja antoi tarkastuslautakunnalle työohjelman vuodelle 2010 ja tarkastusmuistion tarkastuksesta 20-21.9.2010. Asiakirjat ovat salaisia JulkL 24 § 1. mom 15 kohdan perusteella.

Tarkastuslautakunta keskusteli tilintarkastaja Paula Héllen-Toivasen kanssa tilintarkastuksesta vuodelta 2010 ja muista esille tulleista asioista.

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi keskustelussa esille tulleet asiat.

  

©