Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.02.2008

Perusturvalautakunta
Kokous 20.02.2008 / Pykälä 23Perusturvalautakunta
§ 23
20.02.2008

KÄYTÄNNÖN TOIMENPITEET TURVAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISEKSI

919/0/017/2008

PETU § 23

Turvapalvelut (mm. turvapuhelin, ovihälytin) on syytä järjestää uudelleen 1.3.2008 alkaen uuden sopimuskauden myötä.

Turvahälytyksiin vastaaminen ostetaan ulkopuoliselta hälytyspäivystäjältä. Hälytyspäivystäjä välittää hälytystehtävän luonteesta riippuen avunantotehtävän eteenpäin. Jokaisen turvapalveluja käyttävän vanhuksen turvaverkosto tarkastetaan ja päivitetään niin, että se sisältää omaisten ja naapurien mahdollisuuden auttaa satunnaisessa avuntarpeessa.

Välitöntä lääkäriapua tarvittavissa tehtävissä, hälytyspäivystäjä hälyttää ambulanssin paikalle. Muihin tehtäviin, ellei henkilökohtaisessa suunnitelmassa olevaa henkilöä tavoiteta tai sellaista henkilöä ei ole, hälytetään päiväaikaan klo 7-21 kodinhoitaja paikalle. Yöaikaan klo 23-05 avunantotehtävän hoitaa yöpartio niiden asiakkaiden kohdalla, jotka kuuluvat yöhoidon piiriin. Muut yöaikaan tulevat avunantotehtävät hoitaa Pyhäjärven ensivasteyksikkö.

Pyhäjärven ensivasteyksikön kanssa on neuvoteltu vuoden sopimus avunantotehtävästä ja sen korvauksesta.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Vahvistetaan turvapalvelujen käytännön järjestelyt ylläesitetyllä tavalla ja hyväksytään Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen kanssa tehtyyn sopimukseen lisättäväksi turvapuhelinten hälytyskäyntien ostaminen ylläesitetyllä tavalla ja liitteen nro 8 mukaisesti ajalla 1.3.2008-28.2.2009.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©