Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.02.2008

Perusturvalautakunta
Kokous 20.02.2008 / Pykälä 25



Perusturvalautakunta
§ 25
20.02.2008

AVOSAIRAANHOIDON KÄYNTIHINTA VUODEN 2008 YHTEISPÄIVYSTYKSESSÄ

917/0/031/2008

PETU § 25

Avosairaanhoidon käyntihinta yhteispäivystyksessä olevien kuntien (Haapajärvi, Reisjärvi, Kärsämäki ja Pyhäjärvi) osalta on ollut sama yhteispäivystyssopimuksen mukaisesti.

Vuonna 2007 I käyntihinta on ollut (poliklinikkakäyntihinta) 72,00 euroa ja II käyntihinta (vaativa poliklinikkakäynti) 86,40 euroa.

Lisäksi laskutetaan mahdolliset kalliin hoidon kustannukset.

Haapajärven perusturvatoimen kanssa on neuvoteltu yhteisestä hinnasta vuodelle 2008.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta hyväksyy vuonna 2008 avosairaanhoidon käyntihinnaksi yhteispäivystyksessä olevien kuntien (Haapajärvi, Kärsämäki ja Reisjärvi) kuntalaisten osalta seuraavat hinnat:

I Käyntihinta (poliklinikkakäynti)
75,70 e

II Käyntihinta (vaativa poliklinikkakäynti)
90,80 e

(sisältää II tai III ryhmän toimenpiteen)

Hinnat tulevat voimaan 1.3.2008 alkaen ja tarkistetaan vuosittain.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.






©