Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.02.2008

Perusturvalautakunta
Kokous 20.02.2008 / Pykälä 15Perusturvalautakunta
§ 15
20.02.2008

TERVEYSKESKUKSEN TURVAJÄRJESTELMIEN PARANTAMINEN

906/2/220/2008

PETU § 15

Terveyskeskuksen työntekijöiden työturvallisuuden saattamiseksi ajan tasalle on tarpeen parantaa nykyisiä turvajärjestelmiä poliklinikalla, vuodeosastolla ja Mielenvireyskeskuksessa.

 

Ko. toimipisteisiin tulisi ensi tilassa saada toimiva, mieluiten langaton, henkilöturvajärjestelmä sekä poliklinikalle nauhoittava videovalvonta. Myös murtohälytysjärjestelmä lisäisi turvallisuutta.

Henkilö- ja murtoturvajärjestelmistä tulisi olla yhteys vartijalle tms.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Esitetään, että tekninen toimi ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin murtohälytysjärjestelmän hankkimiseksi terveyskeskuksen tiettyihin osiin, henkilöturvajärjestelmän hankkimiseksi terveyskeskuksen poliklinikalle, vuodeosastolle sekä mielenvireyskeskuseen ja nauhoittavan videovalvonnan hankkimiseksi poliklinikalle.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©