Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 20.02.2008

Perusturvalautakunta
Kokous 20.02.2008 / Pykälä 22Perusturvalautakunta
§ 22
20.02.2008

TURVAPALVELUT VUOSILLE 2008-2011/PERUSTURVA

916/0/046/2008

PETU § 22

Pyhäjärven kaupunki on pyytänyt tarjousta turvapuhelin hälytysten vastaanotosta, turvapuhelinten vuokrauksesta, asennuksesta ja huollosta yhdessä Oulaisten, Haapajärven, Kalajoen kaupunkien ja Kärsämäen, Merijärven, Reisjärven, Siikajoen ja Vihannin kuntien sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa ajalle 1.6.2008-31.5.2011. Lisäksi tarjouspyyntöön sisältyy optio suorahankintana mahdollistavasta ostosta ajalle 1.6.2011-31.5.2013. Jokainen kunta tekee oman päätöksensä ja sopimukset tarvitsemastaan palvelusta.

Tarjouksen määräaikaan 1.2.2008 klo 12 antoivat SECURI Oulun Lukko Oy, Medivire Hoiva Oy ja IST Oy, MedGroup Oy, Suomen Ensiapupalvelu Oy, Medivire Hoiva Oy, Pohjanmaan Puhelin Oy, Esperi Oy. SECURI Oulun Lukko Oy ei täytä tarjouspyynnön vaatimusta hälytyspäivystäjien koulutuksen osalta, joten sen tarjous hylätään turvapuhelinhälytysten vastaanottamisen osalta. Ylivieskan sote-tiimi on 12.2.2008 käsitellyt tarjoukset ja antanut kunnille suositukset palvelun tarjoajista (Liite nro 9). Kuntien erilaisista toimintakäytännöistä johtuen suositus käsittää neljä eri vaihtoehtoa.

Pyhäjärvellä tarvittava palvelu on hälytysten vastaanottaminen ja avun hälyttäminen sekä turvapuhelinten vuoksraus. Kunta välittää turvalaitteet ja laskuttaa turvapalvelua tarvitsevaa asiakasta.

Suositusvaihtoehdoista B on Pyhäjärven tarpeita vastaava palvelu, siinä kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto on hankkia hälytysten vastaanottopalvelu ja turvapuhelinten vuokraus Suomen Ensiapupalvelu Oy:ltä.

Hoito- ja vanhustyönjohtaja: Esitän turvapuhelinten hälytysten vastaanottoa, avun hälyttämistä ja turvapuhelinten vuokrausta kokonaistaloudellisesti edullisimmalta Suomen Ensiapupalvelu Oy:ltä ajalle 1.3.2008-31.5.2011 tarjouksessa olevin hinnoin.


Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Päätetään hankkia turvapuhelinten hälytysten vastaanotto, avun hälyttäminen ja turvapuhelinten vuokraaaminen kokonaistaloudellisesti edullisimmalta Suomen Ensiapupalvelu Oy:ltä ajalle 1.3.2008-31.5.2011 tarjouksessa olevin hinnoin.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©