Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 10.03.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 10.03.2008 / Pykälä 87Kaupunginhallitus
§ 87
10.03.2008

PALOASEMAN MUUTOSTYÖT / LISÄMÄÄRÄRAHATARVE

441/0/041/2007

KHALL § 87

Jokilaaksojen Pelastuslaitos sijoittaa toukokuun alussa pysyvästi raivausauton Pyhäjärven paloasemalle. Raivausauto on niin korkea, ettei se mahdu nykyisistä tallin ovista halliin.

Ovien kunnostus ja muutostyöt putkistosiirtoineen maksavat noin 10.000 € eikä teknisen puolen talousarviossa ole varauduttu tällaiseen määrärahaan. Kyseinen korjaussumma siirtyy pääomakustannuksiin ja näin se saadaan Pelastuslaitoksen vuokranmaksutuloina takaisin pitkällä aikavälillä.

Asian kiireellisyyden takia tekniselle toimelle tulisi antaa valtuudet muutostyön suorittamiseen välittömästi ja rahoitus katettaisiin lisätalousarvion yhteydessä.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus

1. päättää antaa tekniselle toimelle valtuudet paloaseman ovien muutostöiden tekemiseen.

2. esittää valtuustolle, että tarkoitukseen varataan vuoden 2008 lisätalousarviossa 10.000 euroa.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©