Poistuminen | Toimielimet | Rakennuslautakunta | Pöytäkirja 13.05.2008

Rakennuslautakunta
Kokous 13.05.2008 / Pykälä 13Rakennuslautakunta
§ 13
13.05.2008

LAUSUNTO RANTAOSAYLEISKAAVAN KÄTKYTNIEMEN, LAMMINAHON JA EMONIEMEN OSA-ALUEIDEN MUUTOSLUONNOKSEEN

709/4/411/2007

RAKLTK § 13

 


Tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoa Pyhäjärven rantojen osayleiskaavan Kätkytniemen, Lamminahon ja Emoniemen osa-alueiden muutosluonnoksesta, joka on asetettu yleisesti nähtäville 08.05 – 06.06.2008 väliseksi ajaksi.

Kaavaluonnoksen ovat laatineet Ilkka Ranta ja Hannele Kelavuori Airix Ympäristöstä Oulusta.

Oheismateriaali nro 5 karttaluonnos.


Ehdotus:

Rakennustarkastaja: Lautakunnalla ei ole huomauttamista rantaosayleiskaavan muutosluonnokseen.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©