Poistuminen | Toimielimet | Rakennuslautakunta | Pöytäkirja 13.05.2008

Rakennuslautakunta
Kokous 13.05.2008 / Pykälä 14Rakennuslautakunta
§ 14
13.05.2008

LAUSUNTO PYHÄSALMEN ASEMAKAAVAN ANTINTIEN, OLLINTIEN JA TORIALUEEN MUUTOSLUONNOKSEEN

702/4/412/2007

RAKLTK § 14


Tekninen lautakunta on pyytänyt lausuntoa Pyhäsalmen asemakaavan Ollintien, Antintien ja torin alueen muutosluonnoksesta, joka on asetettu yleisesti nähtäville 10.04 – 09.05.2008 väliseksi ajaksi.

Kaavaluonnoksen ovat laatineet Ilkka Ranta ja Hannele Kelavuori Airix Ympäristöstä Oulusta.

Oheismateriaali nro 6 karttaluonnos.


Ehdotus:

Rakennustarkastaja: Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosluonnokseen.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©