Poistuminen | Toimielimet | Rakennuslautakunta

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 13.05.2008


 Pykälä   Otsikko
  12 OSAVUOSIKATSAUS 1/2008 RAKENNUSLAUTAKUNTA 30.4.2008
  13 LAUSUNTO RANTAOSAYLEISKAAVAN KÄTKYTNIEMEN, LAMMINAHON JA EMONIEMEN OSA-ALUEIDEN MUUTOSLUONNOKSEEN
  14 LAUSUNTO PYHÄSALMEN ASEMAKAAVAN ANTINTIEN, OLLINTIEN JA TORIALUEEN MUUTOSLUONNOKSEEN
  15 YMPÄRISTÖKATSELMUS VUONNA 2008
  16 PIHAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2008
  17 RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖKSET

 Osallistuja  Tehtävä
  Kangasharju Seppopuheenjohtaja
  Soininen Kristajäsen
  Våg Marja-Leenajäsen
  Tuoriniemi Seijavarajäsen
  Aittamaa Markkuvarajäsen
  Mykkänen Teijakaupunginhall.edustaja
  Halme Tuomorakennustarkastaja
 


©