Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 06.10.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 06.10.2008 / Pykälä 287Kaupunginhallitus
§ 287
06.10.2008

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.8-30.9.2008

856/0.012/2008

KHALL § 287

Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 17.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©