Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 06.10.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 06.10.2008 / Pykälä 289Kaupunginhallitus
§ 289
06.10.2008

LAUSUNTOPYYNTÖ PAIKALLISPOLIISIN PALVELUVERKOSTOSTA JA ESISOPIMUSMENETTELY YHTEISPALVELUSTA TULEVAN JOKILAAKSOJEN POLIISILAITOKSEN ALUEELLA

1110/0.071/2008

KHALL § 289

Jokilaaksojen alueella poliisitoimintaa esitetään jatkettavaksi nykyisissä toimipaikoissa (=Ylivieska, Raahe, Haapajärvi, Kalajoki, Oulainen, Haapavesi, Nivala, Pyhäjärvi ja Pulkkila). Kokoaikaista lupapalvelua esitetään tarjottavaksi varsinaisten poliisiasemien Ylivieskan, Raahen ja Haapajärven lisäksi vain Pulkkilassa. Nykyinen Vihannin yhteispalvelupiste olisi esityksen mukaan jatkamassa.

Kalajoen, Oulaisten, Haapaveden, Nivalan ja Pyhäjärven osalta sisäasiainministeriö esittää uuden yhteispalvelupisteen perustamista. Oheismateriaalissa on yhteispalvelun mallissopimus poliisin vakiopalvelukuvauksineen.

Kuntia pyydetään antamaan luonnosmateriaalin pohjalta lausuntonsa 20.10.2008 mennessä.

Kuntia, joita asia koskee pyydetään lisäksi olemaan yhteydessä poliisipäällikköön 17.10 2008 mennessä esisopimusneuvottelujen käynnistämiseksi.

Lausuntopyyntö liitteineen on oheismateriaalia nro 1.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja:

1. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vastoin aiemmin antamansa lausunnon tavoitteita, että sisäasianministeriön esityksen mukaisesti Pyhäjärvelle ollaan perustamassa yhteispalvelupiste. Kaupunginhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että tässä vaiheessa sillä ei ole huomautettavaa suunnitelmasta.

2. Kaupunginhallitus päättää Ylivieskan kihlakunnan poliisilaitoksen esityksen mukaisesti käynnistää esisopimusneuvottelut.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©