Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 06.10.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 06.10.2008 / Pykälä 290Kaupunginhallitus
§ 290
06.10.2008

SELVITYSPYYNTÖ / OULUN LÄÄNINHALLITUS

1111/0.071/2008

KHALL § 290

Nuorisolain 4 § mukaisesti Oulun lääninhallitus pyytää Pyhäjärven kaupungilta selvitystä kaupungin nuorisotoimen konkreettisista kentällä tapahtuvista toimenpiteistä elo-syyskuussa 2008. Tänä aikana on Pyhäjärven kaupungissa havainnoitu epätavallisen paljon nuorten levotonta liikkumista, rajua päihteiden käyttöä ja häiriökäyttäytymistä. Miten Pyhäjärven kaupunki on osallistunut tällaisen toiminnan minimointiin?

Oulun lääninhallitus pyytää erityisesti kuvausta Kauhajoen tapauksen jatkohoidosta Pyhäjärvellä, koska teon tekijä on kotoisin Pyhäjärveltä. Selvityksessä on tarpeellista kuvata toiminnan organisointia, konkreettista toteuttamista ja suunnitelmaa jatkotoimenpiteistä. Selvityksen tulee olla Oulun lääninhallituksessa 15.10.2008.

Oheismateriaalina nro 2 selvityspyyntö.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee selvityspyynnön tietoon saatetuksi ja toteaa, että viranomaisyhteistyönä selvitys laaditaan pyydetyssä aikataulussa Oulun lääninhallitukselle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©