Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 22.10.2008

Perusturvalautakunta
Kokous 22.10.2008 / Pykälä 97Perusturvalautakunta
§ 97
22.10.2008

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.-30.9.2008

823/0.012/2008

PETU § 97

Perusturvajohtaja: Merkitään tiedoksi seuraavat viranhaltijapäätökset ajalta 1.-30.9.2008.

Perusturvajohtaja
kokemuslisät

20-21

(Kumpulainen)
koulutuspäätökset
121-146virkavap./työlomat
135-146virka- ja työsuhteet
22-25henkilövaalipäät.
ei oleyleispäätökset
17-19hankintapäätös
ei oletyöpisteen määritysp.
4-8

Johtava sosiaalitt.
toimeentulotuki
ei ole

(Ruotsalainen)
huolto- ja tap.oik.
24-37


elatussopimus
32-49virka./työlomat
40-44

Hoito- ja vanhustyönj.
vuosilomat

177-202

(Soini)

työhönottop.

59-66asiakasmaksup.
240-267hoitomaksup.(pitkaaik.)
ei olehankintapäätös
ei ole

Vastaava terveydenhoit.
vuosilomat

34-47

(Lehtomäki)

työpisteen määritys
- 14virka- ja työsuhteet
7 - 17

Toimistosihteeri
vuosiloma/virkavap.
51-55

(Koirikivi)

työ- ja virkasuhteet
ei ole

Vastaava hammaslääkäri
virkavapaus/työlomat
31-34

(Lapinoja)

virka- ja työsuhteet
ei olevuosilomat

17-17

Laboratoriohoitaja
vuosilomapäät.

(Perälä)

virkavap-/työlomapäät.työhönottopäät.

Fysioterapeutti
vuosiloma/virkavap.
18-19

(Kärkkäinen)

työhönottopäät.
ei ole

Vastaava ohjaaja
lomapäätös

63-68

(Saaranen/Roivas)
sosiaalihuoltopäätös
ei ole

Erityistyöntekijä
sosiaalihuoltopäätös
30-32

(Jääskeläinen)
vammaispalvelupäät.
31-32


yleispäätös

10-10henkilöstöpäätös
ei oleerityishuoltopäätös
4-4

Päiväkodin johtaja
vuosilomapäätös
67-71

(Maliniemi)

työhönottopäätös
ei olemaksupäätös/sij.
241-261

Lastenhoitaja
henkilöstöpäätös
4-8

(Tikkanen)

kerhoon ottopäätös
4-4

Psykologi

virkavap./työlomat
55-55

(Nurmesniemi-
työ- ja virkasuhdepäät.
7-7

Kekäläinen)

asiakasmaksupäätös
ei ole

Kotihoidonohjaaja
työhönottopäätös
74-84

(Raappana)

vuosi-, työlomat
163-182koti-ja tukipalv.SI,hoitot.
41-50


Koti- ja tukipalv.
428-471hankintapäätös
ei ole

Vastaava osastonhoit.
työhönottopäätös
18-22

(Rönkä)

vuosilomapäätös
42-44virkavap/työlomat
35-38

Osastonhoitaja
virka-/työsuhdepäätös
107-121
(Mäkinen)

vuosilomapäätös
37-40virkavap./työlomapäätös
108-126

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
234-238

(Jokela)

Sosiaalityöntekijä
toimeentulotuki
185-202

(Jauhiainen)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
4-9

(Aulakoski)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
297-334

(Lapinkoski)

Sosiaaliohjaaja
toimeentulotuki
356-409
(Kulju)

elatusturva

40-44

Päivähoidonohjaaja
maksu/sij.päätös
366-418

(Lipponen)

työhönottopäätös
38-40työpisteenmääritys
17-29lomapäätös

141-150kuukausipalkan määritysp. ei olekeskeystyspäätös
ei olehoitopaikan varausilm.
ei olehankintapäätös
ei ole

Vast.sh:n sij.

päätökset

52-55
(Konola)

Palveluasumisohjaaja
päätökset

71-75

(Salo)

Työterveyshoitaja
työhönottopäätös
- 3

(Pesonen)

vuosilomat

ei olevirkavapaat

- 4

Johtava eläinlääkäri
työhönottopäätös
ei ole

(Olbricht)

Erikoislto

esikouluun ottopäät.
ei ole

(Karvonen)

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Otto-oikeutta ei käytetty.

©