Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 22.10.2008

Perusturvalautakunta
Kokous 22.10.2008 / Pykälä 89Perusturvalautakunta
§ 89
22.10.2008

SOPIMUS ELÄINLÄÄKÄRI YHTEISTYÖSTÄ

1122/2.243/2008

PETU § 89

Eläinlääkäreitten työtilanne on käynyt raskaaksi, koska päivystysrenkaan neljännestä kunnasta (Haapajärvi) on puuttunut eläinlääkäri jo kesäkuusta lähtien.

Kärsämäen ja Pyhäjärven eläinlääkärien aloitteesta on neuvoteltu kyseisten kuntien eläinlääkäriyhteistyöstä työtilanteen edes vähäiseksi helpottamiseksi.

Eläinlääkärit esittävät, että he saisivat hoitaa Pyhäjärven ja Kärsämäen eläinlääkäripalvelut yhteispraktiikkana järkevimmäksi katsomallaan tavalla pysyen silti kumpikin oman kuntansa palveluksessa ja kunkin kunnan maksaessa palkat, eläke-edut, matkakustannukset yms. entiseen tapaan.

Asiasta on neuvoteltu Kärsämäen kunnan ja Pyhäjärven kaupungin edustajien kesken ja päätetty kokeilla kyseistä järjestelyä puolen vuoden ajan 1.11.2008 lukien. Asiasta järjestetään palautekeskustelu hyvissä ajoin ennen kokeilukauden loppumista.

Liitetiedostona nro 2 sopimusluonnos.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Hyväksytään Kärsämäen kunnan ja Pyhäjärven kaupungin sopimus eläinlääkäritoiminnan yhteistyöstä ja esitetään kaupunginhallitukselle vahvistettavaksi.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©