Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 22.10.2008

Perusturvalautakunta
Kokous 22.10.2008 / Pykälä 90Perusturvalautakunta
§ 90
22.10.2008

SELÄNNE -KUNTAYHTYMÄN VALMISTELU

685/0.011/2007

PETU § 90

Sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän valmistelua on jatkettu eri työryhmien kokouksissa pitkin kesää ja syksyä.

Oheismateriaalina esitetään valmisteluryhmän muistio 3.7.2008sekä ohjausryhmän pöytäkirjat 5.8.2008, 8.9.2008 ja 10.10.2008.

Ehdotus:

Perusturvajohtaja: Merkitään kuntayhtymän valmistelun tämän hetkinen tilanne tietoon saatetuksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©