Poistuminen | Toimielimet | Perusturvalautakunta | Pöytäkirja 22.10.2008

Perusturvalautakunta
Kokous 22.10.2008 / Pykälä 91Perusturvalautakunta
§ 91
22.10.2008

RUOKAPALVELUTYÖNTEKIJÄN TOIMEN MUUTTAMINEN LAITOSAPULAISEN TOIMEKSI JA TOIMEN TÄYTTÖLUPA

1124/0.021/2008

PETU § 91

Aila Vilppola on irtisanoutunut työsuhteestaan Päiväkoti Muksuteekin ruokapalvelutyöntekijän toimesta 6.10.2008 alkaen. Toimelle haetaan täyttölupaa ensisijaisesti sisäisenä hakuna. Täyttöluvan yhteydessä anotaan nimikkeen muuttamista takaisin laitosapulaisen toimeksi, koska ruokahuollon lisäksi tehtäviin kuuluu siivousta, lapsiryhmässä avustamista ja vaatehuoltoa. Nimike on muutettu ravintotyöntekijän toimeksi perusturvatointa kuulematta ja ko. henkilön esimiesten tietämättä kesällä 2008.

Ehdotus:


Perusturvajohtaja: Esitetään kaupunginhallitukselle, että se muuttaisi kyseisen toimen nimikkeen ravintopalvelutyönkijästä takaisin laitosapulaiseksi ja antaisi luvan laitosapulaisen toimen vakinaiseen täyttöön.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©