Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.12.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 15.12.2008 / Pykälä 385Kaupunginhallitus
§ 385
15.12.2008

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN JÄSENTEN VALINTA REISJÄRVEN YMPÄRISTÖPALVELUIDEN LAUTAKUNTAAN VUODEKSI 2009 JA PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN JÄSENTEN VALINTA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTAAN KAUDELLE 2010-2012

KHALL § 385

Peruspalvelukuntayhtymän Selänteen perussopimuksen (9 §) mukaan kuntayhtymällä on ympäristölautakunta, jossa on 8 jäsentä, 2 kustakin jäsenkunnasta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Jäsenkuntien valtuustot valitsevat tasa-arvolain mukaisesti lautakunnan jäsenet ja varajäsenet niin, että kokoonpano vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien viimeksi toimitetuissa kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kunnallisvaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Ympäristölautakunta vastaa ympäristöterveydenhuollon, ympäristösuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palveluista.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valitsee Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakuntaan toimikaudelle 2010-2012 Pyhäjärven kaupungin

1.
kaksi jäsentä

2.
kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Päätös:

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valitsee Reisjärven ympäristöpalveluiden lautakuntaan vuodeksi 2009 Pyhäjärven kaupungin

1.kaksi jäsentä

2.kaksi henkilökohtaista varajäsentä

sekä

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakuntaan toimikaudelle 2010-2012 Pyhäjärven kaupungin

1. kaksi jäsentä

2. kaksi henkilökohtaista varajäsentä

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©