Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.12.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 15.12.2008 / Pykälä 386Kaupunginhallitus
§ 386
15.12.2008

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN LISÄJÄSENEN VALINTA HAAPAJÄRVEN SIVISTYSLAUTAKUNTAAN KAUDELLE 2009-2012

KHALL § 386

Haapajärven ja Pyhäjärven kaupunkien kirjastotoimen yhdistämissopimuksen (1.1.2007) 2.3. kohdan mukaan Pyhäjärven kaupunki nimeää Haapajärven sivistyslautakuntaan lisäjäsenen. Lisäjäsen osallistuu kirjastoasioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto valitsee Haapajärven sivistyslautakuntaan toimikaudelle 2009-2012 Pyhäjärven kaupungin lisäjäsenen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©