Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.12.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 15.12.2008 / Pykälä 395Kaupunginhallitus
§ 395
15.12.2008

KAUPUNGINJOHTAJAN TASAUSVAPAA

1032/0.023/2008

KHALL § 395

Kaupunginjohtaja esittää, että hänelle kertyneestä säännönmukaisen työajan ylittävästä työstä korvattasiin 5 päivää tasausvapaina.

Kaupunginjohtaja esittää, että hänelle myönnettäisiin tasausvapaa ajalle 29.12. 2008 - 5.1. 2009 väliselle ajalle.

Ehdotus:

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kaupunginhallitus päättää myöntää kaupunginjohtaja Pekka Pietiäiselle tasausvapaan ajalle

29.12.2008 - 5.1.2009 väliselle ajalle, yhteensä 5 pv.

Päätös:.

Pekka Pietiäinen jääväsi itsensä keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©