Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 15.12.2008

Kaupunginhallitus
Kokous 15.12.2008 / Pykälä 398Kaupunginhallitus
§ 398
15.12.2008

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALINTA OULUN ETELÄISEN ALUEVALTUUSTOON VAALIKAUDELLE 2009-2012

1213/0.011/2008

KHALL § 398

Aluevaltuusto on aluekeskusohjelman ylin päätöksentekoelin, joka käsittelee ja hyväksyy ohjelma-asiakirjat, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä koko aluetta koskevat kehittämisstrategiat ja -ohjelmat.

Valtuustoon valitaan kustakin kunnasta yksi edustaja alkavaa 5000 asukasta kohti eli yhteensä 27 jäsentä. Paikkajaossa huomioidaan myös alueen poliittinen edustavuus. Valtuuston toimikausi kestää vaalikauden, ja puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta.

Aluevaltuusto kokoontuu tarvittaessa, vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Oulun Eteläisen aluevaltuustoon vaalikaudelle 2009-2012 Pyhäjärven kaupungin

1. kaksi edustajaa

2. kaksi henkilökohtaista varaedustajaa samassa järjestyksessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©