Poistuminen | Toimielimet | Rakennuslautakunta | Pöytäkirja 09.12.2008

Rakennuslautakunta
Kokous 09.12.2008 / Pykälä 26


Edellinen asia | Seuraava asia

Rakennuslautakunta
§ 16
13.05.2008
Rakennuslautakunta
§ 26
09.12.2008

PIHAKILPAILUN JÄRJESTÄMINEN VUONNA 2008

977/4.461/2008

RAKLTK § 16

Vuonna 2006 järjestettiin kokeiluluonteisesti ympäristö- ja pihakilpailu. Kaupunginhallitus on päättänyt 26.11.2007 § 289, että rakennuslautakunta järjestää vastaavan kilpailun vuonna 2008 ja jatkaa sen järjestämistä vuosittain toistaiseksi.

Kilpailuilmoitus julkaistaan paikallislehdessä. Kylätoimikunnat ilmoittavat kohteita kilpailuun kesän 2008 aikana.

Ehdotus:

Rakennustarkastaja: Lautakunta päättää, että pihakilpailu järjestetään vuonna 2008. Pihakilpailun raati, johon kuuluvat rakennustarkastaja, ympäristötarkastaja, lautakunnan edustaja sekä mahdollisesti muita ulkopuolisia jäseniä, valitsee pihakilpailun voittajan elokuussa 2008.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

RAKLTK § 26


Pihakilpailun ilmoitus julkaistiin paikallislehdessä toukokuussa 2008, jossa mm. kyläyhdistyksiä pyydettiin ilmoittamaan ehdokkaita heinäkuun 2008 loppuun mennessä. Määräaikaan mennessä kilpailuun ilmoitettiin kuusi pihapiiriä, joten osanotto jäi melko vaisuksi.

Arvosteluraati, johon kuuluivat rakennustarkastaja Tuomo Halme, ympäristötarkastaja Mari Viirret, lautakunnan puheenjohtaja Seppo Kangasharju sekä ulkopuolisena edustajana Elina Tanttu, kävi tutustumassa kohteisiin 06.08.2008.

Arvosteluraadin jäsenet antoivat kullekin kohteelle arvosanan 0 – 5 omien arvosteluperusteidensa pohjalta. Arvosanoista laskettiin keskiarvo, jonka perusteella järjestys muotoutui. Kilpailussa oli kolme hyvin tasaväkistä pihapiiriä, joista arvosteluraati päätyi lopulta esittämään voittajaa.

Perusteluina arvosteluraati esittää seuraavaa. Pihapiiri on hyvin monipuolinen sekä huolella viimeistelty ja hoidettu. Pihapiiriä on rakennettu jo pitkän aikaa ja sen jäsentely eri toimintoihin on huolella mietitty. Pihapiiri näkyy myös hyvin maantielle eikä sitä voi olla huomaamatta, kun paikan ohi kulkee. Näin ollen pihapiiri toimii myös merkittävänä lähialueen yleisilmeen kohentajana.


Ehdotus:

Rakennustarkastaja: Lautakunta merkitsee tiedoksi arvosteluraadin perustelujen mukaisesti päättämän vuoden 2008 ympäristö- ja pihakilpailun voittajan. Voittajan nimi julkaistaan ja voittajalle luovutetaan kunniakirja ja muistolaatta kaupunginvaltuuston tämän vuoden viimeisessä kokouksessa.


Päätös:

Merkitään tiedoksi.Edellinen asia | Seuraava asia©