Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 26.01.2009

Kaupunginhallitus
Kokous 26.01.2009 / Pykälä 22Kaupunginhallitus
§ 22
26.01.2009

KAUPUNGIN RAHATILIEN KÄYTTÖOIKEUDET VUOSIKSI 2009-2010

1276/0.030/2009

KHALL § 22

Kaupunginhallitus on myöntänyt päätöksellään 15.1.2007 § 23 kaupungin rahatilien Sampo-pankki 800019-861650, Nordea Suomipankki Oy 122730-1171, Pyhäjärven Osuuspankki 537503-20003417 ja Säästöpankki Optia 460018-20000101 käyttöoikeudet vuosille 2007-2008 vt, kaupunginjohtaja Aki Viitasaarelle ja taloussihteeri Pirkko Pulkkiselle.

Kaupunginhallitus on myöntänyt päätöksellään 14.1.2008 § 19 rahatilien käyttöoikeudet kaupunginjohtaja Pekka Pietiäiselle, hallintojohtaja Aki Viitasaarelle, taloussihteeri Pirkko Pulkkiselle ja hänen sijaisenaan toimivalle laskentasihteeri Sari Nissilälle.

Kaupunginhallitus on myöntänyt päätöksellään 4.8.2008 § 207 kaupungin yllä mainittujen rahatilien käyttöoikeuden lisäksi hallintojohtaja Päivi Ruotoistenmäelle.

Ehdotus:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy edellä mainittujen kaupungin rahatilien käyttöoikeudet vuosille 2009-2010 kaupunginjohtaja Pekka Pietiäiselle, hallintojohtaja Päivi Ruotoistenmäelle, taloussihteeri Pirkko Pulkkiselle ja hänen sijaisenaan toimivalle laskentasihteeri Sari Nissilälle.

Päätös:

Pekka Pietiäinen ja Päivi Ruotoistenmäki jääväsivät itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi tämän pykälän ajan Laimi Shemeikka.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©