Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 26.01.2009

Kaupunginhallitus
Kokous 26.01.2009 / Pykälä 25Kaupunginhallitus
§ 25
26.01.2009

TALOUSARVION 2009 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

1227/0.041/2008

KHALL § 25

Kaupunginhallituksen tulee antaa ohjeet talousarvion täytäntöönpanoa varten. Ohjeiden tarkoituksena on antaa hallintokunnille määräys valtuuston hyväksymän talousarvion määrärahojen jakamisesta yksiköille.

Ohjeessa tulee huomioida myös talousarviopäätöksen jälkeen tapahtuneet muutokset mm. tulo- ja menoarvioissa, esim. palkkaratkaisun vaikutukset tai verotulokertymän muutokset syksyn arviosta.

Hallintosäännön (34 §) mukaan talousarvion määrärahat ovat sidottuja toimielintasolla. Talousarvion ylityksiin on välittömästi puututtava ja haettava aktiivisesti keinoja määrärahojen riittävyyden turvaamiseksi. Tarvittaessa on valtuustolta anottava ylitysoikeutta.

Talousarvion 2009 täytäntöönpano-ohje on oheismateriaalina nro 1.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalin mukaisen vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen hallintokunnille annettavaksi.

Hallintokuntien tulee käsitellä talousarvion käyttösuunnitelmat tammi-helmikuussa ja esittää ne kaupunginhallitukselle tiedoksi helmikuun 2009 loppuun mennessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©