Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 26.01.2009

Kaupunginhallitus
Kokous 26.01.2009 / Pykälä 29Tekninen lautakunta
§ 130
19.12.2008
Kaupunginhallitus
§ 29
26.01.2009

VALTATEIDEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

1206/4.412/2008

TEKLA § 130

Pyhäjärven kaupungilla on UPM Kymmene Oy:ltä ostettua maata valtateiden risteysalueella vt. 4 varressa n. 32,2 ha, josta tällä hetkellä on asemakaavan piirissä 10,4 ha.

Koko alue tulee saada asemakaavan piiriin, jotta sitä voidaan hyödyntää rakentamiseen. Asemakaavassa oleva alue on hyvin kapea, jotta se voidaan hyödyntää, niin sen osalta asemakaavanmuutos on nyt hyvä toteuttaa.

Alueelle on juuri hyväksytty uusi pohjakartta, joten kaavan laatiminen on nyt mahdollista.

Oheismateriaali nro 70 kartta alueesta.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että kaupunki ryhtyy muuttamaan ja laajentamaan Valtateiden risteysalueen asemakaavaa liitekartan rajaamalla alueella.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 29

Oheismateriaalina nro 4 Valtateiden risteysalueen asemakaavakartta.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki ryhtyy muuttamaan ja laajentamaan Valtateiden risteysalueen asemakaavaa oheismateriaaliin nro 3 liitekartan rajaamalla alueella.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©