Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 26.01.2009

Kaupunginhallitus
Kokous 26.01.2009 / Pykälä 31Kaupunginhallitus
§ 31
26.01.2009

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT

1294/0.012/2009

KHALL § 31

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimielinten pöytäkirjajäljennökset:

Perusturvalautakunta

17.12.2008

Tekninen lautakunta

19.12.2008

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää:

1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

©