Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 19.01.2009

Kaupunginvaltuusto
Kokous 19.01.2009 / Pykälä 24Kaupunginhallitus
§ 398
15.12.2008
Kaupunginvaltuusto
§ 24
19.01.2009

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALINTA OULUN ETELÄISEN ALUEVALTUUSTOON VAALIKAUDELLE 2009-2012

1213/0.011/2008

KHALL § 398

Aluevaltuusto on aluekeskusohjelman ylin päätöksentekoelin, joka käsittelee ja hyväksyy ohjelma-asiakirjat, toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä koko aluetta koskevat kehittämisstrategiat ja -ohjelmat.

Valtuustoon valitaan kustakin kunnasta yksi edustaja alkavaa 5000 asukasta kohti eli yhteensä 27 jäsentä. Paikkajaossa huomioidaan myös alueen poliittinen edustavuus. Valtuuston toimikausi kestää vaalikauden, ja puheenjohtajien toimikausi on kaksi vuotta.

Aluevaltuusto kokoontuu tarvittaessa, vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valitsee Oulun Eteläisen aluevaltuustoon vaalikaudelle 2009-2012 Pyhäjärven kaupungin

1. kaksi edustajaa

2. kaksi henkilökohtaista varaedustajaa samassa järjestyksessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

KVALT § 24

Päätös:

Puheenjohtaja kertoi valtuutetuille, että Oulun Eteläisen aluehallituksen puheenjohtaja ja oto. ohjelmajohtaja ovat 19.1.2009 saapuneella kirjeellään esittäneet, että Pyhäjärven kaupunki valitsee Oulun Eteläisen aluevaltuustoon vaalikaudelle 2009-2012 Pyhäjärven kaupungista


1. yhden jäsenen
2. yhden henkilökohtaisen varajäsenen.

Ehdotuksessa esitetään, että Pyhäjärveltä valittava jäsen tulee olla nainen ja varajäsen mies. Molemmat henkilöt tulisi olla Vasemmistoliitosta.


Kaupunginvaltuusto valitsi Oulun Eteläisen aluevaltuustoon jäseneksi Teija Mykkäsen ja varajäseneksi Esko Särkiojan.


©