Poistuminen | Toimielimet | Rakennuslautakunta | Pöytäkirja 19.05.2009

Rakennuslautakunta
Kokous 19.05.2009 / Pykälä 10Rakennuslautakunta
§ 10
19.05.2009

LISÄMÄÄRÄRAHA YMPÄRISTÖPALVELUIDEN OSTOON

819/0.041/2008

RAKLTK § 10

Rakennuslautakunnan ympäristö-, elintarvike- ja terveysvalvonnan asiakaspalvelujen ostoihin on vuoden 2009 talousarviossa varattu 90.800 €.

Reisjärven ympäristöpalveluilta on tullut tieto hieman alle 7 %:n korotuksesta ympäristöpalveluihin, jota ei ole huomioitu tämän vuoden talousarviossa. Pyhäjärven vuoden 2009 ympäristöpalveluiden osuus on 97.000 €.

Ehdotus:

Rakennustarkastaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle että rakennuslautakunnan vuoden 2009 talousarvioon myönnettäisiin 6.200 € lisämääräraha asiakaspalvelujen ostoihin.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©