VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN VARAAMINEN KOULUVERKKOASIAAN


Kaupungin päätöksenteossa on meneillään esitys Ruotasen koulun yhdistämisestä Ikosen kouluun lukuvuoden 2018-2019 alusta.
 
Niille henkilöille/yhteisöille, jotka katsovat, että ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, voivat esittää asiaan liittyviä mielipiteitä viimeistään torstaina 23.11.2017 klo 15.30 mennessä.
 
Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 26.09.2017 § 81 ja kaupunginhallitus 16.10.2017 § 363.
 
Sivistyslautakunnan käsittely löytyy tästä ja kaupunginhallituksen käsittely tästä.
 
Asia on kaupunginvaltuuston käsiteltävänä 27.11.2017.
 
Kirjalliset mielipiteet voi esittää kaupungin sähköpostiin: hallinto.kirjaamo@pyhajarvi.fi tai postiosoitteeseen: Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800  PYHÄSALMI.
Kuoreen tunnus ”Kouluverkko”.
 
Pyhäjärvi 13.11.2017

Kaupunginhallitus

            

Lähettäjä: Kaupunginhallitus
Julkaistu: 13.11.2017 11.00