Ppky Selänne, Ympäristötarkastajan päätös; Maa-aineslain 555/1981 nojalla myönnetty lupa maa-ainesten ottamiselle

 

Ilmoitus liitteennä

Lähettäjä: Ympäristötarkastajan päätös
Julkaistu: 18.12.2017 10.32


Liitteet
  Ppky Selänne, ympäristölautakunnan yleistiedoksianto