ELY-Keskus; Julkiset kuulemiset, Ilmoitustaululla merenhoidon kuuleminen

 

Kuulemisasiakirjat nähtävissä  www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Lähettäjä: Ely-keskus
Julkaistu: 08.01.2018 14.28