Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta

 

Kuulemisasiakirjat nähtävissä www.ymparisto.fi/vaikutavesiin >vesienhoito


sekä liitetiedostot, linkki raporttiin- vaikuta vesiin keskeiset kysymykset ja työohjelma

Lähettäjä: ELY-keskus
Julkaistu: 15.01.2018 10.49


Liitteet
  Vesienhoidon keskeiset kysymykset
  Kuulutus_vesienhoito_2018
  Vaikuta vesiin Raportteja_2017