Ppky Selänne, Ilmoitus maisematyölupahakemuksen vireilläolosta

Ilmoitus liitteenä 

Lähettäjä: Ppky Selänne, rakennustarkastaja
Julkaistu: 24.01.2018 11.21


Liitteet
  Ppky Selänne ilmoitus maisematyölupahakemus