Ppky Selänne, Rakennusvalvonnan viranomaistoimien maksuperusteet, ympäristönsuojelun-, maa-ainesvalvonnan-, ympäristöterveydenhuollon sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden viranomaisten asiakirjoista ja tiedottamisesta perittävät maksut 29.1.2018 alkaen

 

Ilmoitus liitteenä

Lähettäjä: Ppky Selänne
Julkaistu: 31.01.2018 13.27


Liitteet
  Kuulutus maksutaksoista Rakennusvalvonta