Vesienhoidon kuuleminen / Asiakirjat nähtävillä

 

Vaikuta vesiin
Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella 2022 - 2027 on luettavissa  seuraavasta linkistä:

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/147779/Raportteja_58_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

 

Lähettäjä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Julkaistu: 02.03.2018 09.01