Kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten tarkistamisesta / Pohjois-Savon ely-keskus

Liitteenä kuulutus.

Seuraavasta linkistä pääsee katsomaan lähinnä olevaan pohjavesialueen pääsijaintikuntaan Kiuruveden aineistoon, jonka osa pohjavesialueesta sijaitsee Pyhäjärven puolella:

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B6C6D9EE5-B6B0-4D02-905C-67E6B6DE72F1%7D/135663

Lähettäjä: Ely-keskus
Julkaistu: 12.03.2018 09.12


Liitteet
  Kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja rajauste...