Kuulutus / Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus nähtävillä

Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotus nähtävillä.

Kuulutus liitteenä.

Lähettäjä: Pohjois-Pohjanmaan liitto / Maakuntahallitus
Julkaistu: 28.03.2018 11.08


Liitteet
  Kuulutus Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavan...