Ppky Selänne, Ympäristötarkastajan antama päätös 23.1.2019 koskien Destia Oy:lle myönnettyä maa-aines- ja ympäristölupaa kiviainesten ottamiseen ja murskaamiseen

 

Ilmoitus liitteenä

Lähettäjä: Ympäristötarkastaja
Julkaistu: 22.01.2019 10.04


Liitteet
  Ymnpäristötarkastajan päätös 23.1.2019