Pyhäjärven kaupungin kaatopaikan sulkemista koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Aluehallintovirasto, Lupapäätös Dnro PSAVI/04.08./2012

 

Lupapäätös liitetiedostona / Päätös myös luettavissa sähköisesti osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu

Lähettäjä: Aluehallintovirsto
Julkaistu: 28.01.2019 12.47


Liitteet
  Aluehallintovirasto, Lupapäätös Pyhäjärven kaupung...
  108_0408_2012_Päätöskuulutus Aluehallintovirasto