Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuulutus kaivoslain (10.6.2011/621) 62 §:n nojalla kaivospiiriä koskeva kuulemisasia, Kaivosluvassa annetavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeelllisten määräysten tarkistaminen (kaivoslaki 631/2011 63 §)

 

Ilmoitukset liitetiedostona.


Lähettäjä: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Julkaistu: 21.02.2019 15.52


Liitteet
  kuulutuskuntajatukes 21.2.2019
  Kuulemisasiakirja 21022019 - KaivNro 1317
  Pyhäsalmen kaivos - selvitys yleisten ja yksityis...