Aluehallintoviraston antama ympäristösuojelulain mukainen päätös hakijalle Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy PSAVI/3864/2014, Pyhäjärven jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja purkupaikan muuttaminen, Pyhäjärvi

 

Ilmoitus liitteenä sekä nähtävillä sähköisesti osoittessa www.avi.fi/lupatietopalvelu

Lähettäjä: Aluehallintovirasto
Julkaistu: 22.03.2019 13.37


Liitteet
  Aluehallitnovirasto, 3864_2014_Päätöskuulutus