Aluehallintovirasto, Ympäristösuojelulain mukainen päätös hakijalle Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy PSAVI/7/04.08/2014, Pyhäjärven Junttiselän rehevyyden ja happamuuden vähentämistä koskeva selvitys, Pyhäjärvi

 

Ilmoitus liitteenä

Nähtävillä sähköisenä osoitteessa  www.avi.fi/lupatietopalvelu

Lähettäjä: Aluehallintovirasto
Julkaistu: 22.03.2019 13.35


Liitteet
  Aluehallintovirasto 7_0408_2014_Päätöskuulutus