Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen selvitys: Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot

 

Ympäristöministeriö 26.3.2019 (dnro VN/1969/201).

Linkki Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot-julkaisuun.

Suomen ympäristö 2/2018;

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4795-1

Valtakunnallisesti arvokkaat kivikot -julkaisu sekä julkaisussa mainittujen kivikkokerrostumien aluekuvaukset ja aluekartat ovat saatavilla verkkosivuilta:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Geologiset_muodostumat/Kivikot

Lähettäjä: VN Valtioneuvosto
Julkaistu: 29.03.2019 09.34