Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus 11.4.2019 antamastaan päätöksestä tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä ympäristösuojelulain (527/2014) 64 § mukaisesti POPELY/474/2019

 

Kuulutuspäätös sekä oikaisuvaatimusosoitus  liitetiedostona

Lähettäjä: ELY-keskus
Julkaistu: 12.04.2019 10.18


Liitteet
  Oikaisuvaatimusosoitus_PSAVI._2019
  Kuulutus_Kalajoen_turvet_vaikutuastarkk_paatos
  Päätös_ Kalajoen_turvetarkkailusuunnitelma_2019_alkaen