Kuulutus päätöksen antamisesta / Pyhäjärven kalatalousmaksujen käyttösuunnitelman vahvistaminen 2017-2018

Päätös 8.5.2019

Dnro 269/5722-2019

Asia: Pyhäjärven kalatalousmaksujen käyttösuunnitelman vahvistaminen 2017-2018

Kuulutus päätöksestä päätöksen antamisesta liitteenä.

Lähettäjä: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Julkaistu: 09.05.2019 10.06


Liitteet
  Kuulutus - Pyhäjärven kalatalousmaksujen käyttösuu...