Aluehallintoviraston kuulutus Pyhäsalmen kaivoksen sulkemis- ja jälkihoitosuunnitelmasta sekä kaivannaisjätteen jätesuunnitelmasta, Pyhäjärvi Dnro PSAVI/4266/2018

 

Ilmoitus liitetiedostona.  Asiakirjat nähtävissä osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu

Lähettäjä: Aluehallintovirasto
Julkaistu: 17.06.2019 09.46


Liitteet
  4266_2018_Tiedoksiantokuulutus