Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös dnro 01151/17/2204 / Ilmoitus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 26.6.2019, dnro 01151/17/2204

Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittajat: Laila Malila ja Taimi Nurminen

Päätös, josta on valitettu: Pyhäjärven kaupunginvaltuusto 19.6.2017 § 78

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 26.6.2019 on ilmoituksen liitteenä.

Lähettäjä: Pyhäjärven kaupunginhallitus
Julkaistu: 03.07.2019 13.42


Liitteet
  Ilmoitus ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätö...