Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös dnro 01152/17/2204 / Ilmoitus

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 26.6.2019, dnro 01152/17/2204

Asia: Kunnallisasiaa koskeva valitus

Valittajat: Laila Malila ja Taimi Nurminen

Päätös, josta on valitettu: Pyhäjärven kaupunginvaltuusto 29.5.2019 § 37

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 26.6.2019 on ilmoituksen liitteenä.

     

Lähettäjä: Pyhäjärven kaupunginhallitus
Julkaistu: 03.07.2019 13.49


Liitteet
  Ilmoitus ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätö...