Kuulutus / Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloudellisen tarkkailusuunnitelman hyväksyminen

Kuulutus päätöksen antamisesta / Kalajoen vesistöalueen turvetuotannon kalataloustarkkailusuunnitelman hyväksyminen

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 8.7.2019, dnro LAPELY/646/2019

Kuulutus ja päätös liitteinä.

 

Lähettäjä: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/kalatalouspalvelut
Julkaistu: 05.07.2019 08.57


Liitteet
  Kuulutus - Lapin Ely-Keskuksen päätös 8.7.2019 dnr...
  Lapin Ely-keskuksen päätös 8.7.2019 - Kalajoen ves...